Přejít k hlavnímu obsahu
x
Braní drog představuje přímé ohrožení života

Jak poznat, že člověk bere drogy

Drogy nejsou jen doménou dětí a mladých. K jejich braní se mnohdy dostávají i střední ročníky pod vlivem přátel, kvůli stresu, jako berličce pro větší výkonnost. Jenže každá taková berlička může velmi rychle přerůst uživateli přes hlavu. Jak se ale zachovat, když se podezření na užívání drog objeví ve vašem okolí, doma, mezi přáteli či v práci? A jak pomoci? Bezpečně poznat, že někdo z vašeho okolí bere drogy, totiž může prvním krokem, jak nastartovat cestu ze závislosti. Předtím, než se ukvapíte a obviníte někoho z toho, že bere drogy, je třeba všímat si určitých známek. Těmi mohou být projevy jeho chování nebo fyzické změny.

Lidé si odpradávna všímali, že některé rostliny či jejich části a plody mají zajímavý vliv na tělo. Některé uspávají, jiné naopak povzbuzují, další způsobují barevné sny a vidiny. Toho lidé odpradávna využívali a zneužívali a děje se tomu tak dodnes. Jen látek je na výběr mnohem víc díky chemickému výzkumu a průmyslu.

Bohužel je běžné, že na drogy jako extázi či marihuanu narazíte na párty či na diskotékách. Ti odvážnější zde mohou narazit i na kokain. U mnoha náročných profesí je mnohdy zneužíván nejen alkohol, ale třeba i pervitin jako stimulant.

Že jde o vážný problém, vypovídají i čísla z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Více než 1 100 000 Čechů pije alkohol v nadměrném množství, 640 000 Čechů pije alkohol v rizikové míře a téměř 50 tisíc Čechů jsou problémoví uživatelé dalších drog. Nepočítá se ale s příležitostnými uživateli, kteří se mnohdy potácejí na hranici závislosti.

Drogy v zaměstnání

Každý ví, že drogy ani alkohol nemají na pracovišti co dělat. Jenže mnohdy je tiše tolerován, nebo je práce tak náročná, že zaměstnanci snadněji k nějaké té závislosti sklouznou. Problematika alkoholu a drog na pracovišti je upravena v ust. § 106 zákoníku práce. V rámci BOZP je zaměstnanec povinen dbát o bezpečnost při práci, což znamená být bez omamných látek a zaměstnavatel má právo zaměstnance kontrolovat. Zkouška se provádí klasicky testerem na alkohol, nebo v případě jiných drog se dělá jednoduchý test slin, který dnes již běžně používají například dopravní policisté.

Jenže jak poznat, že zaměstnanec, kolega, nebo přítel bere drogy? Závislost se vždy podepíše na těle i duchu, je tedy potřeba vysledovat, zda dotyčný nemá nějaké projevy, viz tabulka znaky závislosti či znaky podle drog.

Fyzické znaky závislosti:

* Problémy se spánkem (horší usínání, nebo když je osoba vzhůru v neobvyklou hodinu).

* Obecná letargie nebo naopak přebytečná energie (záleží na typu drogy).

* Změny ve stravovacích návycích (ztráta chuti k jídlu nebo zvýšená chuť k jídlu).

* Vodnaté nebo podkrvené oči.

* Zvláštní zápach.

* Nezřetelná řeč.

* Chvění nebo narušení koordinace.

* Náhlá změna hmotnosti (úbytek nebo naopak přírůstek).

* Změna způsobu péče o sebe sama (zanedbaný vzhled).

* Blednutí v obličeji.

Psychologické znaky závislosti

* Obecné a náhle změny osobnosti a chování, které nelze připsat jinému důvodu.

* Změna docházky do školy nebo výkonu v práci.

* Tajnůstkářství.

* Změna účasti na svých koníčcích.

* Změny nálad – podráždění nebo příliš dobrá nálada.

* Neschopnost, nedostatek motivace, paranoia, úzkost nebo nervozita.

* Nedostatečný zájem o sociální interakce.

Znaky zneužití podle drog

Mezi známky, že vám blízká osoba zneužívá drogy, patří:

* Marihuana: vodnaté, červené oči, nedostatek motivace a období smíchu následované únavou.

* Stimulanty (např. kokain, crack, pervitin): extrémní euforie a období hyperaktivity s přehnanou upovídaností. Tato období jsou následována hlubokými depresemi a přílišným spánkem.

* Heroin: známky po vpichu jehlou, pocení, zvracení, škubání, ztráta chuti k jídlu.

* Barbituráty a uklidňující prostředky: podobné jako u alkoholismu, například problémy s koordinací, nezřetelná řeč, nedostatečný úsudky a obecná únava.

* Halucinogeny (např. LSD): paranoia, agrese nebo zmatenost.

Pomoc? V klidu se zeptat

Mnoho dospělých lidí nemá až takový problém s tím, přiznat se někomu, že si občas něco vezme. Vzhledem k tomu, že jde mnohdy v určitých skupinách tolerovaný fakt, není to tak zakázané ovoce, jako u dětí, je přiznání dospělých mnohdy snazší. Pokud máte podezření, je vhodné dotyčného konfrontovat s tím, co všechno se na něm v poslední době změnilo, či jaké znaky závislosti na něm pozorujete. Přiznání pro mnohé dospělé je pak první cestou, jak si uvědomit, že »když je to tak vidět, měl bych s tím něco dělat«.

Pokud se dotyčný dozná, je dobré nabídnout pomoc. Většinou, pokud se uživatel přizná, že občas něco někde přepral, je na tom velmi pravděpodobně daleko hůře, než ti řekl. Proto je vhodné si dopředu zjistit kde a jak pomoci. Kde sídlí a pracuje zařízení, ve kterém se drogovým problémům věnují profesionálně. Není vhodné snažit se změnit chování dotyčného osobně. Lepší je nabídnout mu poradu v zařízení (poradně, centru), kde s tím mají zkušenosti a kde mu nebudou nic vyčítat. Tam se pak může dozvědět, zda je jeho chování rizikové či ne (vždy je), další postup a léčbu.

Problém nastává, když svou závislostí dotyčný terorizuje i své okolí a nejbližší. Pak by se měli oběti takových lidí sami snažit o cestu »na svobodu«. Jednou z cest je i Nadační fond Abbigail Williams. Te ukazuje silné příběhy a inspiruje ke změně. Každý měsíc realizuje nový projekt, v rámci kterého řeší nenadálou životní situaci jednotlivců a celých rodin. Každý týden zachrání minimálně 2 osoby, kterým je ubližováno pod vlivem drog, alkoholu či domácího násilí. Každý den přináší na sociálních sítích rozhovory s lidmi, jejichž životy negativně ovlivnily psychotropní látky a alkohol. Každou hodinu řeší situace s lidmi, kteří jsou týráni, nebo jejichž děti se staly závislými na drogách.

Fond jako pomocná ruka

stop drogámNa počátku nadačního fondu byla kniha, na níž zakoupilo autorská práva nakladatelství Abbigail Williams Public. Teorie relativity autora Paula Williama Kubase (Abbigail Williams) vyšla v roce 2018, okamžitě vyvolala nebývalé ohlasy a iniciovala vznik Nadačního fondu. Kniha vypráví těžký životní příběh jednotlivce. Protože jedině pravdivé příběhy poskytují inspiraci a ponaučení.

I nadační fond proto pracuje se skutečnými příběhy. Jako vůbec první nadační fond vládne sociálním sítím nejen v ČR, ale i v Evropě. Informuje bezmála 200tis osob denně o drsném dopadu drog, alkoholu, domácího násilí a stresu. Formou rozhovorů a pořadů Mystory, na které můžete pravidelně podívat na YouTube, šíří povědomí o tom, co se v dnešní době vlastně děje. Cílem je pomoci těm, kteří trpí. Nabídnout jim exkluzivní patronát nadačního fondu, jež spočívá v okamžité pomoci. Ať už lékařské, sociální nebo právní, ale hlavně té lidské. Pracuje s podporou Probační služby a Policie ČR. Je prostředníkem a činitelem, který propojuje státní pomoc a lidskou pomoc fondu.

Abbigail Williams je nezávislý nadační fond, bez dotací a podpory státu pro jeho absolutní nezávislost a volnost. Na stránkách www.awfond.eu naleznete všechny dosavadní projekty. Help Linka: 605 990 995, info@awfond.eu.

Zeptali jsme se zakladatele Nadačního fondu Abbigail Williams Pavla Williama Kubase na chod a chystané projekty.

Pavle, všimla jsem si, že na sociálních sítích máte velice emotivní a zároveň kontroverzní kampaně, které oslovují masu lidí.

Ano, začnu tou kontroverzí. Pokud bych měl mluvit o kontroverzi, pak se jedná o jeden z mnoha projektů nadačního fondu a sice ABBI dealer OFF.* Ale nazývat ho kontroverzí není relevantní. Tento projekt využívá zákonů České republiky a dodržuje pravidla GDPR. Emotivní kampaně nepochybně jsou, stejně jako problém sám. Jde přeci předně o děti a naši budoucnost. Celospolečenský drogový problém, není řešení na jeden nebo dva roku. Naše společnost je nemocná, neinformovaná a stávající osvěta jednoduše nefunkční, proč jinak by se problém rozšiřoval? Je to jako 1+1. Jsme první v Evropě a možná i na světě, kdo začal s lidmi pracovat na sociálních sítích ohledně této tématiky.

Poslední dobou se o Vás zajímají média, píší především o Vašem působení proti drogovým dealerům. Jste jediným nadačním fondem, který se nebojí tvrdě zakročit a občas překročit hranice.

Nechceme nahrazovat bezpečnostní složky státu, nechceme ani suplovat jeho kontrolní mechanismy. Pouze poukazujeme na chyby, které vidíme. Pojmenováváme jednotlivé případy, kterými zároveň ukazujeme, jaká je realita. Má to dvojí smysl. Zda se bojíme nebo ne, je druhotné, a vždy říkáme »Někdo s tím začít musel«.

Nyní spouštíte vůbec první mediální kampaň svého druhu v ČR, jež je zaměřená na domácí násilí, dealerství, drogy, alkohol. Jaké je poselstvím této kampaně, co má říci lidem a na co upozorňuje?

Tato kampaň a mediální konsorcium, které vzniklo a které se dále rozšiřuje, je v mediálním světě ojedinělá záležitost. Spojujeme konkurenci za jediným účelem, společensky prospěšným účelem. Zároveň zapojujeme širokou veřejnost do řešení tohoto problému. Dnes už mohu prozradit, že stejně tak začínáme realizovat koncepci realitního konsorcia, které souvisí s novým začátkem a které nabízí druhou šanci pro postižené jak domácím násilím, tak vyléčeným uživatelům drog. Toto jim nesmírně pomůže. Do třetice je to konsorcium církví. Více ovšem, až realizace začne. Nechci předjímat.

Dočetla jsem se, že chystáte zfilmovat Váš knižní příběh Teorie Relativity. Prozraďte nám, na co se můžeme těšit?

Tady Vás musím opravit, nejedná se o zfilmování knihy jako takové, ale o hraný dokument, který příběhem knihy začíná. Dokument bude velice tvrdý a bez okolků, bude odrážet skutečnost týkající se problému závislostí. Nyní připravujeme upoutávku. Víc nemohu prozradit. Upoutávka bude popisovat děj dokumentu a jeho podstatu.